Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego

Znak towarowy może być objęty ochroną na obszarze poszczególnych krajów. W zależności od tego w których krajach znak towarowy ma być chroniony, zgłaszający ma do wyboru kilka opcji:

Rejestracja znaku towarowego w Polsce:

Ochrona znaku towarowego na terytorium Polski odbywa się poprzez procedurę zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym RP.

Rejestracja znaku towarowego w Unii Europejskiej:

Na teranie Unii Europejskiej ochrona znaku odbywa się poprzez zgłoszenie znaku w OHIM. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) (Office for Harmonization in the Internal Market) jest oficjalnym urzędem UE rejestrującym znaki towarowe i wzory przemysłowe chronione na terytorium UE. Ochrona obejmuje 28 krajów i około 500 mln ludzi. OHIM ma siedzibę w Alicante, istnieje od 1996r.

Rejestracja znaku towarowego na Świecie:

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) (World Intellectual Property Organization) jest organizacją wyspecjalizowaną Organizacji Narodów Zjednoczonych. WIPO została utworzona w 1967 roku, jej siedziba mieści się w Genewie w Szwajcarii. WIPO nadzoruje wykonanie ponad 20 umów międzynarodowych. Zadaniem WIPO jest jest administrowanie Systemem Madryckim dotyczącym rejestracji międzynarodowych wzorów przemysłowych. System Madrycki został utworzony w 1891 roku. W 1991 roku Polska jest związana postanowieniami tego protokołu, a od 1997 przystąpiła do niego. Od 2004 roku z Systemu Madryckiego korzysta również Unia Europejska.

Międzynarodowa rejestracja znaku to procedura, która pozwala na uzyskanie ochrony znaku na obszarze wielu krajów świata za pomocą jednego wniosku.

Posted in:

Dodaj komentarz