Tag Archives: Amortyzacja znaku towarowego

  • Amortyzacja znaku towarowego – kiedy można zastosować?

    Kiedy można amortyzować znak towarowy? Znak towarowy może być amortyzowany wyłącznie wtedy, kiedy został zarejestrowany. Na to pytanie jednoznacznie udzielił odpowiedzi Naczelny Sąd Administracyjny (Sygnatura: I SA/Rz 619/07) (…) wyjaśnił, iż zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2000, nr 54, poz. 654 z […]